Gårdarna

Upplandspotatis

Vi köper in ekologisk potatis av Håkan och Anneli utanför Karlholmsbruk via Upplandspotatis.

 

Upplandsbonden

Våra djur lever fritt på naturbeten om sommaren. På vintern går de ofta ute men med skydd för vind och regn. De får fri tillgång till hö eller ensilage av gräs och klöver. Sådant som de är anpassade för och mår bra av och som ger ett smakrikt kött av hög kvalitet. 
Betande djur håller landskapet öppet. I hagen kan det växa uppemot 25 örter och gräs på bara en kvadratmeter. Men bara om markerna betas. Utan bondens djur försvinner blommorna. Buskar, sly och skog tar över. Genom att köpa Upplandsbondens naturbeteskött bidrar du därför med att hålla vårt vackra landskap öppet.

Upplandsbondens kött kommer från ekologiska gårdar med uppfödning i samspel mellan djur och natur och som
uppfyller KRAVs högt ställda regler. 
Dessutom garanteras att djur från Upplandsbonden's gårdar betar på naturbeten så att flora och fauna gynnas på bästa sätt. 
Fodret odlas utan handelsgödsel och bekämpningsmedel och är garanterat GMO-fritt. 
Ingen förebyggande medicinering förekommer.

 

Gårdarna:

Många av gårdarna tar emot studiebesök, klicka på namnen för kontaktuppgifter för att boka besök.

Sju gårdar

Vi är uppländska mjölkbönder som har gått samman för att vi tror på ekologisk och närproducerad mjölk. Efterfrågan på ekologisk mjölk är stor och uppländska mjölkbönder är sedan länge en viktig producent av ekologisk mjölk. Sju Gårdars kor rör sig fritt i ladugårdarna, de går länge på sommarbete, får ekologiskt foder och mer tid med kalvarna. Det ger glada och friska kor och en hög kvalitet på mjölken. Sju Gårdar lanserar inledningsvis den nya ekologiska mjölken. I vår kommer fler mejeriprodukter från Sju Gårdar att finnas i butikerna i Uppland.

Närproducerat i Uppland

Vår mjölk transporteras till Gefleortens mejeriförening i Gävle. Mjölken från våra gårdar hanteras separat hela vägen från ladugården via mejeriet till mjölkdisken. Fördelen med att gårdarna, mejeriet och butikerna ligger nära varandra är självklar; mjölken transporteras kortast möjliga väg och påverkan på miljön blir mindre.

Klicka på de olika gårdarna och läs mer om människor och korna på Sju Gårdar. 
Rotebergsgård - Stabby gård – Almunge prästgård – Gränomegård – Kvarngården – Östunagård -Bärbygård

 

Vad är ekologisk mjölk?

Det finns många bra orsaker att välja ekologisk mjölk – och ännu fler att välja mjölk som dessutom är producerad nära där man bor. Sju Gårdars ekologiska mjölk har hög kvalitet och kommer från lantbruk i Uppland. Vi har ett helhetstänk som bygger på kretsloppet; ambitionen är att produktionen från våra gårdar ska påverka miljön så lite som möjligt. Att sträva efter att vara självförsörjande är en viktig del i det arbetet. Därför producerar ekologiska gårdar mer eget foder än vad andra gårdar gör. Kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel är förbjudna hos oss. Vi är mjölkbönder som vill ha ett ekologiskt hållbart lantbruk och biologisk mångfald. Det ställer givetvis höga krav på hur vi brukar jorden och tar hand om våra djur.

Våra kor får mer grovfoder än genomsnittet. Vi tycker det är självklart att korna ska få äta sådant som de tycker om och mår bra av. Korna på Sju Gårdar rör sig fritt i ladugårdarna. De går länge på sommarbete och mer tid med sina kalvar. Vi medicinerar aldrig korna i förebyggande syfte, utan arbetar istället förebyggande med deras hälsa tillsammans med våra veterinärer i ett eget djuromsorgsprogram.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies. Lär mer i vår integritetspolicy.