Klimatberäknade skolmåltider

 

One Planet Plate

one planet plate symbol

Happy Food vill vi göra allt vi kan för att bidra till en mer hållbar matproduktion! Idag är vi certifierade med två märkningar. Sedan 2012 är vi KRAV-certifierade och vi använder många ekologiska och KRAV-märkta råvaror i vår matlagning, utan bekämpningsmedel och onödiga tillsatser.

Nu klimatberäknar vi också våra måltider och redovisar varje måltids koldioxidutsläpp på skolmatsedeln för att synliggöra matens klimatpåverkan. Minst en måltid per vecka är märkt med symbolen One Planet Plate - det innebär att måltiden uppfyller kriterierna för klimatet och den biologiska mångfalden. 

 


 

Vi behöver förändra vårt sätt att äta för att bidra till en levande planet. Idag bidrar matkonsumtionen till en betydande del av klimatförändringarna som sker, genom utsläppen av växthusgaser i produktionen. Men det går att göra skillnad genom att göra medvetna val.

Världsnaturfonden (WWF) har tagit fram en guide och märkning - One Planet Plate - som hjälper oss att göra hållbara val för klimatet, den biologiska mångfalden - och vår hälsa. Äter vi måltider märkta med symbolen gör vi stor skillnad och bidrar till en bättre framtid. 

WWF har tillsammans med forskare räknat fram en gräns för hur mycket växthusgaser en måltid får släppa ut för att vara en måltid inom planetens gränser. Värdet anges i koldioxidekvivalenter (CO2e) och en måltid får max ha ett koldioxidutsläpp på 0,5kg CO2e för att märkas med symbolen One Planet Plate.

One Planet Plate har två kriterieområden - klimat och biologisk mångfald, vilka kompletterar varandra och behövs för att visa vägen till ett hållbart matsystem. För att öka den biologiska mångfalden och minska risken för avskogning ska måltiderna ha grönt ljus i WWFs fisk- och köttguide och de viktigaste vegetabilierna ska vara hållbart producerade.

måltiders klimat påverkan tabel

 

Varför är det då viktigt att vara medveten om matens utsläpp och påverkan på klimatet?
Ser vi på en typisk svensk privatkonsumtion står maten för omkring 30% av klimatpåverkan. Genom att göra klimatsmarta val kan därför utsläppen minskas markant. Utsläppen kan exempelvis vara koldioxid från fossila bränslen som används vid transporter, värme och elproduktion.

Från jordbruket påverkar framför allt gaserna metan och lustgas klimatet. Metan produceras bland annat i magarna på kor och lustgas kommer från produktion samt användning av konstgödsel och djurgödsel. Dessutom släpper jordbruket ut koldioxid från maskiner och transporter, men de utgör i de flesta fall en relativt liten del av utsläppen. Utsläppen blir låga för produkter med få processer och litet behov av åkermark medan utsläppen blir höga för produkter som kräver mer mark och resurser.

Det gör att vegetabiliska produkter får lägre utsläpp än animaliska (kött, ägg, mjölk). Det är mer resurseffektivt att vi äter grödorna direkt, än att först låta det bli foder till djuren. Skillnaden i utsläpp mellan olika djur beror till stor del på hur effektiva de är på att omvandla foder till kött. Exempelvis växer kycklingar snabbt och kor långsamt. Källa: CarbonCloud.

 

olika råvaor bidrar med olika mycket utläpp tabel

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användandet av cookies. Lär mer i vår integritetspolicy.